• slider image
:::

最新消息

新聞載入中,請稍後...
:::

編制公告

展開 | 闔起

成語隨時背

曲突徙薪
突,煙囪;彎曲煙囪,移開木材。比喻在禍患未發生前,先採取防範措施,則災禍不會發生。同「防患未然」、「未雨綢繆」。
more...

填報網站

圖檔限時連結

圖片跑馬燈

1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營
1070205-07冬令營

線上使用者

6人線上 (1人在瀏覽電子相簿)

會員: 0

訪客: 6

更多…